Важни документи

  • Правила за провеждане и участие във фейсбук игра „Познай трите мача“
  • Правила за обработване и защита на личните данни за фейсбук играта
  • Общи условия за публикуване на реклама в интернет сайта на „ДИР.БГ” АД
  • Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри
  • Национални етични правила за реклама и търговска комуникация в Р. България
  • Информация според чл. 7а, ал. 8 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения